0

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sisteminde Uygulanan Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sisteminde Uygulanan Yeni Düzenlemeler” hakkında bir yazı yayımlandı.

Yazıda; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği siteminin, Gümrük Yönetmeliği’nin 574 ila 578 inci Maddelerinde düzenlendiği, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetki ve sorumluluklarına ve sistemin işleyişine ilişkin düzenlemeler ise Ticaret Bakanlığı tarafından 10.09.2020 tarih ve 31240 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile yürütüldüğü anımsatıldı.

Bununla birlikte 23.12.2016 tarihli, 2016/21 Sayılı Genelge ile Ticaret Bakanlığının, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamaları, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgelerini detaylı olarak düzenlediği belirtildi.

Bu temel mevzuatta Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından yapılması öngörülen bütün tespit ve işlemlerin, bütün gümrük idarelerinde, aynı usul ve esaslar çerçevesinde, aynı format ve içerikte standart bir uygulamaya dönüşmesi hem sistemin amacına uygun tespitlerin yapılmasına hem de yapılan işlemlerin denetlenebilir olmasına olanak sağladığı belirtildi.

On iki yıldan bu yana Ticaret Bakanlığının belirlediği amaç ve hedeflere uygun olarak işlemekte olan sistemde yaşanan sorunların yine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ve tasarruflu yazılarla sitemin işleyişine uygun düzenlemelerle giderildiğine işaret edildi.
Buna karşın dönem dönem bazı gümrük idarelerinin, idarelerde yaşanan sorun ve aksaklıkların giderilmesine yönelik aldıkları tedbirler kapsamında, genellikle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için temel düzenlemelerde belirtilen yetki ve sorumlulukları aşan ilave görev ve sorumluluklar yükledikleri ifade edildi.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine gümrük idarelerince yapılan lokal düzenlemelerle yüklenen bu ilave görev ve sorumlulukların, Ticaret Bakanlığınca belirlenen amaç ve hedeflerde öngörülmediği, çoğunlukla uygulanabilme imkanı zor olan düzenlemeler olduğu aktarıldı. Bu tür lokal uygulamaların, Ticaret Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için belirlenmiş standart yetki ve sorumlulukları bölgesel ihtiyaçlara göre farklı standartlarda uygulanan hale getirdiğine dikkat çekildi.

Yazıda devamla, Muratbey Gümrük idaresince yayımlanan 01.03.2021 tarihli, 2021/05 sayılı Müdürlük emrinde Antrepo ve ithalat beyannamelerinin gümrük arşivine teslim yükümlülüğünün antrepo işleticisi ile birlikte Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine verildiği, bu emre uygun davranılmaması halinde de ilgililerin sorumlu tutulacağının belirtildiği anımsatılarak, İstanbul özelinde bir gümrük idaresine bağlı antreponun, idare binasına uzaklığının, çoğunlukla toplu taşıma güzergahının dışında olması, antrepodaki görevli YGM veya YGM yardımcısının, Müdürlük emrinde belirtilen işleri yapabilmesi için, görev yaptığı antrepoyu uzun süreliğine terk etmek zorunda kalması, gümrük idaresine her gittiğinde götürdüğü evrakı anında teslim edecek yetkili bulamaması veya yetkili tarafından iş yoğunluğu gerekçesi ile evrakın teslim alınmayarak daha sonraki tarihlerde getirilmesinin istenilmesi gibi birçok olumsuz durum oluştuğu vurgulandı.

Konu ile ilgili “Muratbey Gümrük Müdürlüğüne Beyanname Teslimi” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığının 26.07.2013 tarihli, 14038 sayılı yazısında; YGM’lerin görev tanımında antrepodaki gümrük işlemleri bitmiş eşyayı teslim alanın YGM’ler tarafından kontrol edileceğine dair bir düzenleme bulunmadığı hususunun açıkça belirtildiği ifade edildi. Bu nedenle, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin, eşyanın antrepoya alınmasında veya antrepodan çıkartılmasında yasal bir engel olmadığı, izlenecek yasal prosedürün eksiksiz tamamlandığı hususunun tespit etmesi üzerine, sisteme bilgi girişi yaparak sayım tutanağı ürettikten sonraki sürecin, ilgili beyanname üzerinden antrepo işleticisi tarafından tamamlandığı belirtildi.

Bu örnektekine benzer birçok düzenleme olduğu veya bundan sonra da olabileceği düşünüldüğünde, mevzuatta Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesini aşan veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistem işleyişine uygun olmayan münferit düzenlemelerin idareler bazında yapılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat