0

AB Tarafında Yeni Avrupa Bauhaus (YAB) Girişimi Başlatıldı

YAB, Avrupa Yeşil Mutabakatının gerekliliklerini ve öngörülerini yaşam alanlarına taşımayı amaçlayan; Avrupalıları, daha yaşanılası alanlara taşımak için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceği birlikte inşa etmeye çağıran ve bu anlamda tüm profesyonel tarafları bir araya getirmeyi hedefleyen bir girişimdir.
Söz konusu girişimin, gelecekte olabilecek birlikte yaşama biçimlerini tasarlamak isteyen tasarımcılar ve bu tasarımları gerçeğe dönüştüren tüm taraflar arasında işbirliğini teşvik eden bir deney ve bağlantı platformu şeklinde hayata geçirilmesi öngörüldü.

Beraberinde, bilim ve teknoloji dünyası ile sanat ve kültür dünyası arasında bir köprü oluşturulması hedeflendi.

YAB kamu alımlarına dâhil olmak üzere, yeni yaşam ve inşa etme yolları etrafında düşünceleri, davranışları ve yeni pazar oluşumlarının yeniden şekillendirilmesini amaçladı.

Yeni Avrupa Bauhaus (YAB);
 Vatandaşları, uzmanları, işletmeleri ve kurumları bir araya getirmeye ve yarının yaşam alanlarının daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olmasını kolaylaştırmaya çalışan,
Tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, bilim adamları, öğrenciler ve yaratıcı beyinleri, Avrupa ve ötesinde sürdürülebilir yaşamı yeniden hayal etmek için disiplinler arası bir anlayışla seferber eden,
 Günlük hayatta rahatlık sağlayan koşullardan ödün vermeden, malzemelerin sadeliğinin, işlevselliğinin ve döngüselliğinin değerini vurgulayan
Yenilikçi fikirlere ve ürünlere, teklif çağrıları ve eşgüdümü programlar yoluyla finansal destek sağlayan,
bir yapıdadır.

Related Posts

Call Now Button