Geçici Depolama

Asay Gümrük Müşavirliği

Geçici Depolama

Eşyanın her türlü dış etkenden ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerlerine geçici depolama yerleri denilmektedir.

 

Call Now Button