0

Ukrayna’dan Anti-Damping Soruşturması Nihai Kararı

Yazıda, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Türkiye menşeli “Pencere ve Balkon Kapısı Bloklarında kullanılan Eğim ve Dönüş Donanım (Mekanizmalar)” (8302.41.50.10 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 25 Şubat 2020 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturmasının nihai kararına ilişkin bildirimin 20 Mayıs 2021 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı belirtildi.

Anılan nihai kararda Türkiye firmaları için, kararın yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yürürlüğe girmek ve beş yıl süre ile yürürlükte kalmak üzere, yüzde 30,78 ila yüzde 35,10 oranlarında nihai anti-damping önleminin tatbik edilmesine hükmedildiği bildirildi.

Yazıda son olarak, bahse konu nihai karara ilişkin bildirimin gayri resmi İngilizce tercümesine yer verildi.

İlgili karara ilişkin bildirimin gayri resmi İngilizce tercümesi için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button