0

Gürcistan 1 Haziran’da Sınır Kapılarını Açıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)’nin haberinde, Tiflis Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre; Gürcistan Kurumlararası Koordinasyon Konseyi’nin 25 Mayıs 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda;

Gürcistan kara sınır kapılarının 1 Haziran’dan itibaren açılacağı,

Gürcistan’a karayoluyla girmek isteyen kişilerin aşı sertifikası (tam doz) ve son 72 saatte temin edilmiş PCR test sonucunu beraber ibraz etmek suretiyle ya da sadece test sonucunu ibraz ederek giriş sağlayabileceği; bununla beraber, aşı sertifikası bulunmayan kişilerin Gürcistan’a girişlerinin üçüncü günü ilave bir PCR testi olmaları gerekeceği,

Ülkeye karayoluyla giriş yapacakların ayrıca kendi ülkelerinden veya Gürcistan’dan temin edilmiş sağlık sigortasına sahip bulunmalarının zorunlu olduğu bildirildi.

Havayolu giriş rejiminin (aşı sertifikası veya PCR test sonucu ibrazı, sertifikasız olanlar için girişin üçüncü günü ilave PCR testi yükümlülüğü) değişmediği belirtildi.

Yeni uygulama çerçevesinde sağlık güvencesine sahip olunduğuna yönelik belgenin Gürcistan hudut makamlarına ibraz edilip edilmeyeceği, söz konusu güvencenin seyahat sigortası benzeri bir uygulama olup olmadığı, ibrazının zorunlu olması durumunda tercüme ve tasdik işlemlerine gerek bulunup bulunmadığı gibi detayların henüz netleşmediği, ilerleyen günlerde bu hususta ilave bilgi sunulacağı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button