0

Maersk Denizcilik ’den Gümrük Müşavirleri Derneklerine Cevabi Açıklama

Yazıda, “İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara, İzmir, Mersin, Bursa Gümrük Müşavirleri Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanlarınca imza edilen 27/04/2021 tarihli yazısına istinaden cevabi açıklamalarımızın sunulmasından ibarettir.” İfadeleri kullanıldı.
Yazının devamında, derneklerin ortak yazısının konusu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Dernek Yönetimi, tarafımıza tebliğ edilen yazınız ile yazınızda yer verilen konular kapsamında, Şirketimizden; Mersin şube çalışanımız Serkan Berber nezdinde, tüm çalışanlarımızın yapmış oldukları teklif ve pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere, tüm çalışmalarında, yasalarla belirlenmiş olan Gümrük Müşavirlerinin iştigal alanı içerisinde olan hiçbir konuya girmemesi, bu yönde bir izlenim yaratacak ifadeler kullanmaması yönünde çalışanlarımıza bir kez daha bilgilendirilme yapılması ve çalışanlarımızın uyarılması rica edilmiş olup benzer bir konunun tekrar edilmesi veya bu yönde bir şikayetin Derneklerinize tekrar iletilmesi durumunda, Gümrük Kanunu’nun 5, 225’inci maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 55/1-a-3, 56-1-c, 56/3, 62 ve 63’üncü maddeleri kapsamında yasal haklarınızın kullanılacağı, ayrıca faaliyetlerimizi düzenleyen ve denetleyen Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile haksız rekabet yönünden, Rekabet Kurumu da dahil olmak üzere, ilgili Kamu Kurumlar nezdinde de girişimlerde bulunulacağı ihtaren bildirilmiştir.”

Yazıda devamla, lojistik sektörünün dünyada öncü firmaları arasında Maersk Denizcilik A.Ş. şirketinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mevzuata uyum konusunda her türlü çabayı eksiksiz göstermekle yükümlü olduğu, bunun hem topluma hem de çalışanlara karşı en önemli sorumlulukları olduğu belirtildi.

Şirketin, köklü sektör tecrübesi sayesinde tüm faaliyetlerini uluslararası ve yerel hukuk normlarına ve mevzuatın tüm gerekliliklerine uygun olarak yerine getirdiği ifade edilerek, uluslararası ve yerel mevzuata, ticari teamüllere ve uluslararası ve yerel etik kurallara bağlılığı tüm iş ortakları tarafından bilindiği ve saygı ile karşılandığı vurgulandı.

Şirketin Türk Kanunlarına uygun şekilde kurulduğu ve Türk Kanunlarına uygun şekilde faaliyet gösterdiği belirtilerek yerel gümrük mevzuatı ile bağlı olduğu ve mevzuatın gerekliliklerine uygun şekilde faaliyet göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Maersk Denizcilik A.Ş. iletilmiş olan yazıda belirtilen konulara ilişkin hassasiyetlerin anlaşılmakta ve paylaşılmakta olduğu vurgulanarak, “önemle belirtmek isteriz ki Şirketimiz içinde konuya dair araştırmalar yürütülmüştür ve faaliyetlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de mevzuat ile tam uyum içinde olması gerektiği tüm çalışanlarımıza bir kez daha hatırlatılmıştır.” İbaresine yer verildi.

Şirketin, mevzuata uygun faaliyet göstermeyi amaç edinmiş olduğunu, bu konuya ilişkin hassasiyetin gösterilmesi adına konu ile ilgili olarak tüm çalışanlara özetle; Şirket tarafından gümrük müşavirliği hizmetleri verilmediği ve verilmesinin hukuken mümkün olmadığı, gümrük müşavirlik hizmetlerinin ancak ve ancak gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirlik şirketleri tarafından verilebildiği, bu kapsamda, mevcut ve ilerleyen çalışmalarında, yazışmalarında, görüşmelerinde bunu ifade eden ya da bu anlama gelebilecek, Şirket e-mail adresi, web sitesi ya da unvanı kullanılarak, herhangi yazılı ya da sözlü (Şirket içi yazışma, şirket dışı/yazışma, linkedin, twitter, facebook, konferans, toplantı, telefon görüşmesi, vb.) bir paylaşımda bulunulmaması ya da bu yönde bir izlenim yaratacak ifadeler kullanmaması gerektiği, mevcut ve ilerleyen tüm çalışmalarında, yazışmalarında, görüşmelerinde yapılan açıklamalar ve uyarılar dikkate alınarak çalışmalarına devam edilmesi ve geçmişte veyahut halihazırda aksi yönde yürütülmüş çalışmalar varsa bunlara derhal son verilmesi gerektiği hususunda bilgilendirildiği aktarıldı. Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm Yönetim ekibi tarafından konunun hassasiyetle takip edileceği bildirildi.

Şirket tarafından gümrük müşavirliği hizmetleri verilmemekte olduğu bir kez daha belirtilerek, şirketin tüm çalışanlarının bu doğrultuda bilgilendirilip uyarıldığı, konunun takiplerinde olacağı, herhangi aksi bir durum söz konusu olması halinde, konu ile ilgili olarak Maersk Denizcilik Şirketi ile derhal temasa geçilmesi, aksi yönde hareket eden kişilere ilişkin gerekli yasal aksiyonların alınacağı ancak asılsız şikayet ve ihbarlara itibar edilmemesinin Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından önemle rica edildiği ifade edildi.

Son olarak; 1904 yılında kurulmuş olan ve cumhuriyet tarihini aşan bir süredir ayakta duran ve dünyada sektörün öncü firmaları arasında yer alan firmanın güvenilirliği ve bu markayı yaratabilmesinin ardında yatan temel nedenlerden birinin, müşterilerine en iyi hizmeti sunma felsefesi olsa da bunun en önemli nedeninin, tüm dünya çapında yasalara uyum ve işinin merkezine koymuş olması olduğu işaret edildi. Bu gerekçe ile köklü şirketlerinin dünyaca maruf markasının korunmasının kendileri için birincil mesele olduğu, söz konusu markanın itibarının haksız ve hukuka aykırı şekilde zedelemeye yönelik olarak hareket eden veya buna teşebbüs eden her kişiye karşı her türlü yasal aksiyonun alınacağı belirtildi.

İlgili “Gümrük Müşavirlerinden Haksız Rekabet Oluşturabilecek Uygulamaya İhtar” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button