0

Ticaret Bakanlığı Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Yapılacak

Ticaret Bakanlığı Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 5, Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 10 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacağı açıklandı.

Sınava Giriş Şartları

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

– En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
     • Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 100 kişi,
     • Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 200 kişi,
     • İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

– Giriş sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması,

– Sağlık durumu, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,

– Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmekte.

Sınav Başvurusu

Giriş Sınavları için başvurular, 09-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacak. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacak. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Sınav Şekli, Tarihi Ve Yeri

Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacak.

Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü;
     • Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 23-24 Ocak 2021,
     • Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Şubat 2021,
     • İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Şubat 2021, tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da gerçekleştirilecek.

Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacak.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button