0

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Dönemi Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Antrepoda Kağıtsız Beyanname – Pilot Uygulama” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgelerin, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemlerinin ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Söz konusu projeye ilişkin 21.12.2020 tarihinden itibaren Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanması planlanıyor. Bu tarihten itibaren 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler Ankara Gümrük Müdürlüğünde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacak:

– 21.12.2020 – 27.12.2020 tarihleri arasında beyannameye ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacak.

– 28.12.2020 tarihi itibarıyla, beyannameye eklenmesi gereken belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacak.

– Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/Kontrol” ekranından görüntülenecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacak.

– Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecek.

Pilot uygulama ile ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kâğıt nüshaların kaldırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra beyannamenin kâğıt nüshası üzerinden takip edilen işlemlerin bulunması halinde bildirilmesi ve pilot uygulama kapsamında yaşanması olası diğer sorunlar ve öneriler hakkında Ticaret Bakanlığının bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button