0

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Fire ve Kullanım Oranları

Yazıda, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin düzenleme aşamasında; firmaların fire ve kullanım oranlarını 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin “fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan ederek belge talebinde bulundukları ancak yapılan incelemelerde fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığının tespit edildiği bu nedenle Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe bundan sonra düzenlenecek tüm belgelere Genelgede yer alan yukarıdaki hükümle ilgili konuya bir kez daha dikkat çekilebilmesini teminen “İş bu belge kapsamında üretilecek ürünler için verilen fire ve kullanım oranları, 2015/2 sayılı Genelgeye göre verilebilecek azami oranlar olup, üretim aşamasında gerçekleşen değerlerin bu oranların altında kalması durumunda anılan Genelgenin 8. maddesinde de yer aldığı üzere kapatma işlemlerinin bu oranlar üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik belgenin revize edilmesi firmanın sorumluluğundadır.” özel şartının konulmasına karar verildiği belirtildi.

Firmaların ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen; 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak üzere 14/06/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerini yapmalarına olanak sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelerde de yeniden bir yazışmaya gerek kalmaksızın Bölge Müdürlüklerince taahhüt hesabı açılarak yeni duruma göre kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button