0

Moğolistan’ın Toplam Dış Ticaret Hacmi Yüzde 27,5 Arttı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Moğolistan’ın dış ticaret hacmi, 8,6 milyar ABD doları olup ihracat, 4,7 milyar ABD dolarına, ithalat ise 3,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam dış ticaret hacmi 1,8 milyar ABD doları (yüzde 27,5), ihracat 953,0 milyon ABD doları (yüzde 25,2), ithalat ise 896,1 milyon ABD doları (yüzde 30,5) arttı.

İhraç edilen malların yüzde 99,2’si döviz cinsinden ödenen işlemlerden geliyor.
Toplam ihraç edilen ürünler arasında minerallerin ihracatı 4,0 milyar ABD doları (yüzde 84,4); sebze ihracatı 88,3 milyon ABD doları (yüzde 1,9); doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı 222,0 milyon ABD doları (yüzde 4,7); hazır gıda maddeleri ihracatı 45,5 milyon ABD doları (yüzde 1,0); tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı 256,7 milyon ABD doları (yüzde 5,4) olup bu ürün gruplarının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 97,3’dür.

2021 yılının ilk 7 ayında, ham petrol, demir cevherleri ve konsantreleri ile çinko cevherleri, bakır konsantresi ve konsantreleri tamamı, kömürün ise yüzde 94,1’i Çin’e ihraç edildi. Flourspar konsantreleri ihracatının yüzde 73,5’i Çin’e, yüzde 26,5’i Rusya Federasyonu’na; at hayvanları ihracatının tamamı Çin’e; taranmış kaşmir ihracatının yüzde 58,3’ü İtalya’ya, yüzde 22,5’i Çin’e; yıkanmış kaşmir ihracatının tamamı Çin’e; işlenmemiş veya yarı mamul haldeki altın ihracatının yüzde 35,3’ü Güney Kore’ye, yüzde 64,7’si İsviçre’ye gerçekleştirilirken toplam ihracatın yüzde 87,1’i bu mallara ait.

Bu dönemde Moğolistan, 55 ülkeye mal ihraç ederken yüzde 90,9 pay ile Çin ilk sırayı alırken Çin’i İsviçre (yüzde 3,0), Güney Kore (yüzde 2,0) ve Rusya Federasyonu (yüzde 1,3) izledi. Bu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 97,2 olmuştur. Bu dönemde Moğolistan’ın ihracatında, Türkiye ise yüzde 0,04 pay (2,0 milyon ABD doları) aldı.
Moğolistan’ın ithalatı, 2021 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 (896,1 milyon ABD doları) artarak 3,8 milyar ABD doları oldu.

Makine, mekanik teçhizat ve aksamları, elektrikli aletler ve bunların parçalarının ithalatı 663,1 milyon ABD doları (yüzde 17,3); minerallerin ithalatı 676,4 milyon ABD doları (yüzde 17,6) [mineraller arasında petrol ürünleri ithalatı 567,2 milyon ABD doları (yüzde 84,2)]; hayvansal veya bitkisel menşeli ürünler ve gıda maddelerinin ithalatı 565,3 milyon ABD doları (yüzde 14,7); taşıtlar ve uçaklar, bunların parçalarının ithalatı 814,5 milyon ABD doları (yüzde 21,2); ana metaller ve bunların ürünlerinin ithalatı 310,0 milyon ABD doları (yüzde 8,1); kimyasal ürünlerin ithalatı 318,5 milyon ABD doları (yüzde 8,3) olarak gerçekleşirken toplam ithalatın yüzde 88,6’sı bu ürünlerden gerçekleştirildi.

Moğolistan’ın bu dönemde 140 ülkeden gerçekleştirdiği ithalatında yüzde 38,5 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i Rusya Federasyonu (yüzde 26,9), Japonya (yüzde 6,8), Kore Cumhuriyeti (yüzde 4,4), Almanya (yüzde 3,5) ve ABD (yüzde 3,1) izledi. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 83,3’üne karşılık geldi. Türkiye ise bu dönemde Moğolistan’ın ithalatından yüzde 0,7 pay (26,5 milyon ABD doları) aldı.

Related Posts

Call Now Button