0

Süs Bitkileri KDV

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Süs Bitkileri KDV” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, 0602.90.45.00.11 GTIP numaralı süs bitkileri köklü fidelerinde KDV’nin yüzde 8 olarak uygulanması gerektiği, ancak ihracatçı firmaların süs bitkileri üretiminde kullandıkları fideleri ithal ederken bu konuyla ilgili uygulamada bazı sorunlar yaşadığı, firmaların ithal ettikleri 0602.90.45.00.11 GTIP numaralı köklü süs bitkisi fidelerine uygulamalarda yüze 8 olması gerekirken yüzde 18 KDV oranı uygulandığı, bu nedenle yurtiçi satışlarda da yüzde18 KDV uygulamak zorunda kaldıklarından bahisle, süs bitkisi fidelerinde uygulanan KDV oranının netleştirilmesinin talep edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 02.01.2021 tarihli ve 302 sayılı yaya atıfla; 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK`ya eklenen geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (s) bendi uyarınca, ilgili BKK eki (II) sayılı listenin A/4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)`nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 8`e indirildiği ifade edildi.

Bununla birlikte, covid 19 pandemisinden en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi amacıyla, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla getirilen söz konusu KDV oran indirimlerinin süresinin, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1/1/2021 tarihinden itibaren 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı bildirildi.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı TGTC`nin 0602.90.45.00.11 GTİP numarasında tanımlanan (Çelikler) ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi (lisianthus fidesi) olarak yükümlüsünce beyan edildiği ifade edilen eşyanın, “Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar” sınıflandırmasında yer aldığı ve dolayısıyla mamul halde bulunmadığı anlaşıldığından süs bitkileri ile çiçek olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle, söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel oranda (yüzde 18) KDV hesaplanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button