0

Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esasların düzenlendiği; söz konusu Yönetmelik hükümlerinin, 31/10/2020 tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile yürürlük tarihinin 31/12/2020 olarak belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak teminat mektubu temininde yaşanan zorluklar nedeniyle, antrepo işleticilerince Gümrük Yönetmeliği’nin 493 üncü maddesine istinaden gümrük müdürlüklerine daha önce verilmiş olan toplu teminatların, Gümrük Yönetmeliği’nin 527/1 ve 527/4 maddeleri kapsamında götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerinin bankalardan zeyilname alınması koşuluyla 31/12/2020 tarihine kadar karşılanmasının uygun bulunduğu anımsatıldı.

Bu bağlamda, bankaların yıl sonu işlemleri de dikkate alınarak zeyilname temini sürecinin zaman aldığından dolayı mezkur Onayın 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde toplu teminatların götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerinin 31/12/2020 tarihine kadar karşılanamadığı yönünde bilgiler alındığı belirtildi.

Bu çerçevede, mezkur Onayın 7 nci maddesinde belirtilen sürenin, bankalardan zeyilname alma sürecinin tamamlanabilmesini teminen, 31/01/2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Bununla birlikte, mezkur Yönetmelik hükümlerinin 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe girdiği, antrepo işleticilerince götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması talep edilen toplu teminat mektuplarına ilişkin başvuru süreci tamamlanana kadar başkaca bir götürü/yaygın teminat verilmemiş ise, söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde götürü teminat sisteminden yararlanılmasının mümkün olduğu ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button