0

Sivil Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşareti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (Shy-7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yayınlanan Yönetmelik ile Hava Aracı Milliyeti Ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (Shy-7)’de bazı değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin Tanımlar ve Kısaltmalar başlıklı 4. Maddesinin “I” bendi şu şekilde değiştirildi;

Eski Hali
l) Kimlik plakası: Hava aracına dair asgari olarak; hava aracı tip sertifikası numarasının, modelinin ve seri numarasının yazılı olduğu yanmaz materyalden oluşan plakayı,

Yeni Hali
“l) Kimlik plakası: Hava aracının asgari olarak uyruğu ile birlikte tescil işaretinin yazılı olduğu yanmaz materyalden oluşan plakayı,”

“m” bendi yürürlükten kaldırıldı;

“m) Kite-Deneysel hava araçları: Özel olarak tasarlanan, plandan veya kit olarak yapımına başlanılan yapım sürecinde teknik olarak dokümante edilen, yapısal testleri ve uçuş öncesindeki kontrolleri, ulusal veya uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca onaylanan, %51’inden daha fazlası amatör imalatçı tarafından gerçekleştirilen, sınırlı sayıda üretilen ve ticari olmayan hava araçları grubunu”

Söz konusu maddeye iki yeni fıkra eklendi;

“s) Hafif hava aracı 1: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg ve altında olan çok hafif hava aracı kapsamına girmeyen havadan ağır hava araçlarını,
ş) Hafif hava aracı 2: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg üzerinde ve 2000 kg ve altında olan havadan ağır hava araçlarını,”

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button