0

TAREKS Denetim Sonuçları Ret ve İptal Türleri Belge İşaretleme Eksikliği Test Sonucu veya Yanıltıcı İşlem

Yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen denetimlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirildiği anımsatıldı. Sistem tarafından riskli bulunan ürünlerin fiili denetime yönlendirildiği, Bölge Müdürlüklerinde görevli Ticaret Denetmenlerince gerçekleştirilen fiili denetim sonucunda gerekli nitelikleri, işaretlemeyi ve belgelendirmeyi sağlayamayan ürünler kapsamı başvurular için ithalatta ürün güvenliği denetimleri – TAREKS çerçevesinde “Ret: Denetim Sonucu” kararı verildiği iletildi.

Risk analizinin geliştirilmesi ve veri çeşitliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında “Ret” sonuçlarının, “Ret: Belge Eksikliği”, “Ret: İşaretleme Eksikliği”, “Ret: Test Sonucu”; “Ret: Denetim Sonucu”, “Ret: Yanıltıcı İşlem” ve “Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge” olmak üzere altı gruba ayrılmasının sistem altyapısı olarak tamamlandığı aktarıldı. Denetim rehberlerinde belirtilen süre boyunca talep edilen belgelerin sunulamadığı başvuruların, “Ret: Belge Eksikliği”; ürün üzerinde “CE” İşareti, marka, model ve diğer gerekli ve talep edilen işaretlerin bulunmaması nedeniyle reddedilen başvuruların “Ret: İşaretleme Eksikliği”; teste gönderilen ve test sonucu olumsuz çıkan başvuruların “Ret: Test Sonucu”; her türlü ilgilisince düzenlenmeyen belge yüklenmesi nedeniyle reddedilen başvuruların “Ret: İlgilisince

Düzenlenmeyen Belge”; ve bahsi geçen durumlara girmeyen diğer hususlarda başvuruların “Ret: Denetim Sonucu” olarak sonuçlandırılması gerektiği vurgulandı. Denetim sonuçlandırması kapsamında birleşik eksiklik durumlarında, her zaman daha ileri aşama olan denetim ret kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda Belge Eksikliği < İşaretleme Eksikliği < Test Sonucu < İlgilisince Düzenlenmeyen Belge sıralaması uygulanması gerektiği, örneğin, gerekli belgeleri sunamaması nedeniyle ürünün teste gönderildiği, ancak olumsuz sonuç alan teste ait başvuru, Ret: Test Sonucu olarak sonuçlandırılması gerektiği ifade edildi. Benzer şekilde, aynı anda hem işaretleme eksikliği, hem belge eksikliği olan ürünlere ait bir başvuru Ret: İşaretleme Eksikliği; başvurunun ve ürünün durumu ne olursa olsun, ilgilisince düzenlenmeyen belge yüklenen başvurular, “Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge” durumu ile sonuçlandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Ek olarak, “İptal: Mükerrer Başvuru” adıyla yeni bir sonuçlandırma başlığı açıldığı aktarılarak, bu çerçevede, hali hazırda devam eden bir başvuru için mükerrer yapıldığı saptanan tüm başvuruların, “İptal: Mükerrer Başvuru” ile sonuçlandırılması gerektiği belirtildi. “Ret” ile sonuçlanan bir başvuru kapsamında mükerrer işlem yapıldığının saptanması durumunda ise söz konusu mükerrer başvuruların “Ret: Yanıltıcı İşlem” olarak sonuçlandırılması gerektiği iletildi. Mükerrer başvuru bulunması durumunda Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne yazı ile durumun belirtilmesi uygulamasının devam edeceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button