0

Selden Etkilenen Bölgeler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın ili Ulus ilçesinde meydana gelen sele ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, söz konusu ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmesinin uygun bulunduğu bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından sel tarihi olan 11 Ağustos 2021 ila 31 Aralık 2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Mücbir sebep hali süresince,

verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

sel tarihinden önce ikmalen, re ‘sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

uzatıldı.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek. Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecek.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecek.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15 Şubat 2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecek.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat