0

Antrepo Beyannamesinin Kağıt Nüshaya Basımına Bir Süre Daha Devam Edilecek

Yazıda, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “Antrepolarda Kağıtsız Beyanname” konulu yazısı ve Ticaret Bakanlığının Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2021/66337807 tarih/sayılı yazılarına atıfla;

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Projesinin pilot uygulaması kapsamında önceki yazılarında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerle ilgili olarak yapılması gereken işlemlerin belirtildiği ve söz konusu belgelerin taranarak beyannameye eklenmesi ve ilgili muayene memurunca taranmış belgeler için red ya da onay işlemi yapılarak e-imza ile imzalanması uygulamasının tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu pilot uygulamanın antrepo beyannamesine eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelere ilişkin olduğunun önceki yazılarında da belirtildiği ve pilot uygulamanın nihai hedefinin halihazırda antrepo beyannamesinin kağıt nüshaları üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin tespit edilerek ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshanın kaldırılarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede, antrepoya ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt nüshasının kaldırılması, beyannamenin elektronik ortamda paylaşılması ve doğrulanması, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınmasına yönelik olarak gerekli teknik düzenleme ve entegrasyonlar tamamlanana kadar antrepo beyannamesinin kağıt nüsha üzerine basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin mevcut uygulamaya devam edilmesi gerektiği iletildi.

Bu itibarla, tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılmış olan pilot uygulamanın antrepo beyannamesinin kağıt nüshasının kaldırılmasına ilişkin olmadığı hususunda tüm Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması ve ilgili yükümlülerin bilgilendirilmesi ile söz konusu pilot uygulama kapsamında antrepo beyannamesinin kağıt nüshaları üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin yakından takip edilerek beyannamenin kağıt nüshasının kaldırılması durumunda yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ivedilikle bilgi verilmesi..” gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat