0

Plastik Yer Kaplamaları Hakkında

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Plastik Yer Kaplamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Kombine Nomanklatür alt pozisyonunun tanımı daha önceki yıllarda “Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar” şeklindeyken 2021 TGTC`de orijinal metne uygunluk sağlamak üzere “Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir esnetten oluşanlar” şeklinde değiştirildiği anımsatıldı.

3918.10 alt açılımında yer alan PVC yer kaplamalarının mesnetli- esnetsiz ayrımına ilişkin olarak söz konusu pozisyonun izahname notlarında herhangi bir kriter yer almamakta, mesnetli-mesnetsiz ayırımın yalnızca 39.20 ve 39.21 tarife pozisyonlarında yer alan “kendinden yapışkan olmayan gözeneksiz plastikten çeşitli plaka, levha, film, folyo ve şeritlerin” sınıflandırılmasında bir kriter olarak yer aldığı belirtildi.

39.20 tarife pozisyonu izahname notlarında; “Bu pozisyon plastikler dışında takviye edilmiş tabaka tabaka tertiplenmiş, desteklenmiş veya diğer maddelerle benzer şekilde birleştirilmiş ürünleri kapsamaz (39.21 pozisyonu).

Bu sebeple, “benzeri şekilde birleştirilmiş” plastiklerin, plastikler dışında plastik maddenin gücünü artıran (örn. tutturulmuş l ağ, örülmüş cam mensucat, mineral fiberler, kıllar ve flamanlarda olduğu gibi.) maddelerle bileşim halinde olmalıdırlar. Bununla birlikte, toz, granül, küre veya yaprak şeklinde dolgu maddeleri ile birleştirilmiş plastikten mamul ürünler bu pozisyonda sınıflandırılır. ” açıklamasının yer aldığı görüldü.

3918.10 tarife alt pozisyonundaki ürünlerin sınıflandırılmasında 39 uncu Fasılda yer almayan (dokunmuş-dokunmamış tekstil, cam, l, ahşap vb. gibi) bir tabakanın varlığı durumunda eşya mesnetli olarak değerlendirileceği bildirildi.

Sadece bir mesnedin (plastik harici maddeden mamul bir ürünün) üzerine Poli (vinil klorür) emdirilerek, sıvanarak veya kaplanarak oluşturulmuş eşya ile tabaka tabaka tertiplenerek oluşturulmuş (çok katmanlı) olmakla birlikte kullanım yüzünü (en üst katmanı) Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnedin teşkil ettiği eşyanın 3918.10.10 alt pozisyonunda;

Kriterleri sağlamayan diğer bir ifadeyle mesnet ihtiva etmeyen veya mesnet içermekle birlikte eşyanın kullanım yüzünü (en üst katmanı) Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnedin teşkil etmediği, ürünlerin de 3918.10.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button