0

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre;

İthalatçılar; Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) ithalatından imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini, uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlık Elektronik Veri İşleme Sistemine (EVİS) girecek. YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri ithalatçılar ile paylaşacaklar.

YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalatçılar ile paylaşmayan firmalar ve ithalatçılar, satın aldıkları YYT’lere ilişkin imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e girmekle yükümlü olacak. YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri girişi yapacak olan firmalar ile paylaşacak.

İmalatçılar, YYT kullanarak ürettikleri mamul miktarları ile her bir mamul üretiminde kullandıkları YYT miktarlarını uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar EVİS’e girecek.

Yurt içinde YYT karışımı üreten firmaların ürettikleri YYT karışımlarının, üretim girişleri üçüncü fıkra hükümlerine, stok değişim girişleri birinci fıkra hükümlerine tabi olarak yapılacak.

Firmaların, kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere Bakanlık kayıtlarına alınan bilgilerindeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmesi gerekiyor.

Gıda ürünlerinde kullanılmak üzere YYT ithal eden ithalatçıların, ithal ettikleri YYT’lerin ulaştığı imalatçıların tümünün üçüncü fıkra hükümlerince bildirimleri tamamlamasını müteakiben ilgili takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporunu takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmesi gerekiyor. YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalatçılar ile paylaşmayan firmalardan gıda ürünlerinde kullanılmak üzere ithal edilen YYT satın alanlarda söz konusu uygulamaya tabi olacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button