0

Petrokimyasal Ürünlerin Referans Kıymetlerinin Değerlendirilmesi

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan; Bakanlığımız portalında yer alan Kıymet Veri Bankasında yayımlanan petrokimyasal ürünlerle ilgili bazı ithalatlarda hangi borsa fiyatının dikkate alınacağı noktasında tereddüt hasıl olabildiği aktarıldı.

Yazıda devamla, gümrük idarelerince beyan edilen kıymetlerin incelenmesinde referans/veri bilgilerin kullanılması mümkün olduğu, Referans/veri fiyat bilgilerinin, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kullanılmayan, ancak kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede kullanılan veriler olduğu, söz konusu verilerin beyanın ayrıntılı incelenmesine gerek olup olmadığı yönünde yol gösterici özellikte olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Bakanlık portalında yer alan Kıymet Veri Bankasında “Petrokimyasal Ürünler” başlığı altında borsa/fiyat türü de (NWE, RDAM, SE ASIA, ARA) belirtilmek suretiyle ilgili ürünlerin borsa fiyatlarının yayımlandığı iletildi.

Öte yandan ticari hayatta, eşyaların ihraç ülkesi ile ticaret yapılan ülke değişiklik gösterebildiği, alıcı ve satıcı arasında akdedilen sözleşmede alım ve satım koşullarına ilişkin değişik hükümlerin derç edilebildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, söz konusu ürün ithalatlarında beyan edilen kıymete ilişkin değerlendirme yapılırken, eşyanın geldiği ülke ya da ticaret yapılan ülke dışında, yükümlüsünce yapılan açıklamalar ve sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde alıcı ve gönderici arasında imzalanan sözleşmede kararlaştırılan borsa/fiyat türünün de göz önünde bulundurulması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button