0

Kesin İhraç Kapsamında Römork-Yarı Römorkların Taşınmasında U-NET Otomasyon Sisteminde Yapılacak İşlemler

Yazıda, 27.01.2014 tarihli ve 713 sayılı Makam Oluru ile, kesin ihraç kapsamına konu geçici plakalı römork/yarı römorkların alıcı ülkeye ait çekicilerle kendi ülkesine boş olarak taşınmasına müsaade edildiği söz konusu taleplerin firmalarca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletildiği ve Bakanlık tarafından U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden özel izin düzenlenerek boş olarak yurt dışına çıkışlarına izin düzenlendiği aktarıldı.

Bununla birlikte, ihracattaki artış ile birlikte Türkiye’de üretilen römork/yarı römorkların diğer ülkelere satışında da artış gözlemlendiği iletildi. Söz konusu taşımaların daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesini teminen, Türkiye’den bir başka ülkeye kesin ihraç kapsamında satılan römork/yarı römorkların, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde alıcı ülkeye ait yabancı plakalı çekicilerle çekilmek suretiyle kendi tekerlekleri üzerinde boş olarak kendi ülkesine yurtdışı edilmek istenmesi durumunda U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden doğrudan müsaade edilmesinin 06.04.2023 tarih ve 1071685 tarihli Makam Oluruna istinaden uygun bulunduğu belirtildi.

Buna göre, söz konusu taşımalara ilişkin U-Net Otomasyon Sisteminde gerekli düzenlemeler yapıldığı ve gümrük müdürlükleri tarafından ” Geçiş Belgeli Geçiş” bölümü seçilerek tescil yapılması halinde sistem tarafından otomatik olarak izin verileceği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button