0

Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Genelgesinde Değişiklik

Duyuruda, 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği” kapsamında mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına yönelik olarak, yurt dışında düzenlenen destek başvuru belgelerinin İncelemeci Kuruluşlar tarafından Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin onayına DYS üzerinden sunulmasına ilişkin usullere açıklık getirilmesini teminen “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge” de yapılan değişiklikler ile desteklenen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gösteren bir ek ihdas edilmesi hususu Bakanlık tarafından 07/05/2021 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ifade edildi.

Mezkûr Genelgede yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ile ihdas edilen “Ek 6- Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri” yazı ekinde gönderildiği ve değiştirilen mevzuat metnine Bakanlık www.ticaret.gov.tr internet sitesinden ulaşılabileceği vurgulandı.

İlgili “Yurtdışı birim marka ve tanıtım DYS genelgesi değişiklik tablosu” için tıklayınız.

İlgili “Reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri” tablosu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat