0

Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, antrepolarda iş süreçleri ile gümrük idarelerindeki işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini ve ticari faaliyetlerin sekteye uğratılmamasını için Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde belirtilen 2 iş günlük süreye ilişkin 1 günlük ek süre ile ilgili olarak, antrepoya gelen taşıtın 2 iş günü içerisinde en hızlı sürede işlemlerinin tamamlanarak ayrılması esas olduğu, bununla birlikte zorunluluk durumunda;

– Koronavirüs nedeniyle alınan idari tedbirlere bağlı olarak yükümlüsünce başvuru yapıldığı kabul edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce söz konusu ek sürenin Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca 5 iş günü olarak uygulanmasının,

– Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi uyarınca verilen ek süreler de dahil süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmesi ve bu durumdaki eşyanın, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilmesinin,

– Antrepolarda daha sağlıklı ve kontrollü çalışılmasını teminen Ticaret Bakanlığınca koronavirüs kapsamındaki alınan önlemler göz önünde bulundurularak gümrük müdürlüklerinde gerekli tedbirlerin alınmasının talimatlandırıldığı anımsatıldı.

Konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde yer alan 1 günlük ek sürenin ilgili Gümrük Müdürlüğünce mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek 5 iş günü olarak uygulanması yönündeki talimatın sonlandırılması ve Yönetmeliğin sözkonusu maddesinde belirtilen sürecin mer’i mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmesinin uygun bulunduğu bildirildi. Bununla birlikte ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve gümrük müdürlüğünün de başvuru içeriği ek süre talebinin gerekliliğine dair olumlu kanaatinin var olması halinde, söz konusu ek sürenin Yönetmeliğin 31/3 maddesi uyarınca azami 5 iş günü olarak uygulanması mümkün bulunduğu ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button