0

Hidrolik Krikolar ve Ağır Yük Kaldırıcıları (Hidrolik) ve Diğerlerinde İthalat Denetimi

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap “İthalat Denetimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinden alınan bir yazıya atıfla, 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yer alan 8425.42.00.00.00 ve 8425.49.00.00.00 GTİP’erinin karşısında motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin yazdığı ancak 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinde ise bu ibarenin kaldırıldığı belirtildi. Bununla birlikte, Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin (2006/42/AT) kapsam başlıklı 2. Maddesinde Yönetmelik kapsamına girmeyen makinelerin sayıldığı, aynı maddenin 2/d-2 fıkrasında ‘‘Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) ve 2/d-3. Fıkrasında da İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamı taşıtların kapsam dışı olduğunun belirtildiği ifade edilerek motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere ithal edilecek olan söz konusu ürünlerin ne şekilde denetleneceklerine dair tereddütlerin giderilmesinin istendiği belirtildi.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığında yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğleri bazı GTİP’lerin karşısında parantez içi ifadeler yer aldığı belirtilerek, bu parantez içi ifadeler ile bazı ürün gruplarının ithalat aşamasında denetlenmemelerinin amaçlandığı ifade edildi.

2020 yılı içerisinde Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar göz önüne alınarak 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları neticesinde söz konusu GTİP’ler karşısında yer alan motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin kaldırıldığı, ürünün kapsam dışı olup olmayacağına dair kararın TSE’ye bırakıldığı bildirildi.

2021 yılı içerisinde söz konusu GTİP’lerden yapılan başvurular incelenecek, başvuruların hangi oranda kapsam dışı ile sonuçlandırıldıkları değerlendirileceği ve sene sonunda bu oranın yüksek olması halinde motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin ilgili GTİP’lerin karşısına tekrar dercedilmesinin mümkün olabileceği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button