0

Kore ve Makedonya Menşeli Menteşeler ve Sabit Askılıklara Dampinge Karşı Önlemler Yürürlüğe Konuldu

27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/14) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) ile Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı

– 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç;
– 8302.10.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”,
– 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”
– 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)”

ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararların yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Yürürlükteki Dampinge Karşı Önlem
Bugün itibariyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) çerçevesinde 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatında dampinge karşı önlem uygulanıyor.

Soruşturmanın açılışı sonrasında 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşya, 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan TGTC’de değişikliğe uğramış olup 8302.42.00.00.11 GTİP altında “koltuk amortisörleri” ve 8302.42.00.00.19 GTİP altında “diğerleri” olarak düzenlendi.

Karar
Yürütülen soruşturma sonucunda, Güney Kore’de ve Makedonya’da yerleşik firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, ÇHC menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldığı belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu haberin devamında bulabilirsiniz.

Buna göre;

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul tarafından alınan karar ile Güney Kore ve Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

Uygulanacak tablo şu şekilde;

Resmi Gazete için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button