0

Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliği

İMEAK Deniz Ticaret Odası, “Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliği (2021/30)” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ekte yer alan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bahse konu 2021/30 sayılı değişiklik tebliği ile, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan mevcut tebliğde ilaveler ve değişiklikler yapıldı.

İlgili Ek’e ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button