0

Malezya Menşeli Kakao Yağına Damping Soruşturması Açıldı

27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/11) yer aldı.

Tebliğ ile Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Damping İddiası
Yapılan soruşturmada ihraç değerinin tespiti için TÜİK verileri kullanılarak, soruşturma konusu ürünün Malezya’dan ithalatında oluşan 2020 yılı Ekim ayı ortalama ihraç fiyatları dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edildiği bildirildi.

Soruşturma neticesinde normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olduğu hesaplanan damping marjının mevzuat çerçevesinden belirtilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildiği belirtildi.

Yapılan soruşturma neticesinde damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Malezya menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak damping soruşturması açılmasına karar verildiği bildirildi.

Resmi Gazetede için tıklayınız.

[bnn-14]

Related Posts

Call Now Button