0

Kapı Kilitleri ve Aksamlarına İlişkin Dampinge Karşı Önlem Güncellendi

27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/9) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli,

– 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”,

– 8301.40.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”,

– 8301.40.19.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”,

– 8301.60.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “kapı kilidi silindirleri (barel)” ,

– 8301.60.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için kilit kasası

ürünlerine yönelik olarak başlatılan İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır denildi. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporunu haberin devamında bulabilirsiniz.

Buna göre;

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Ekler için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button