0

İSO, E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli Düzenledi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen panelde Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracatın Gelişimi, E-Pazaryeri Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi ve E-İhracatta Lojistik, Gümrük ve Ödeme Şekilleri başlıkları tartışıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin e-ticaretin global büyümesinde, çok büyük bir ivme kazanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Pandeminin ve kısıtlamaların yarattığı şartlar nedeniyle; tüm alışveriş alışkanlıklarının genel olarak değiştiği bu dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarını giderek internet ortamı üzerinden karşıladığını belirten Bahçıvan, bu sebeple de e-ticaret için 2020 yılının bir milat olduğunu ve yaşanmakta olan dönüşümlerin süratle hayatın bir parçası haline geldiğini dile getirdi. Bahçıvan, 2021’in e-ticaretin altın yılı olarak kabul gördüğünü ifade etti.

İnternet kullanım oranındaki yüksekliğin her geçen gün gelişen ve sayıca artan alternatif ödeme sistemlerinin ve gelişmiş bankacılık sistemlerinin de e-ticaretin gelişimini hızlandırdığına dikkat çeken Bahçıvan, güncel verilere bakıldığında, dünyada e-ticaretin yıllık bazda yüzde 18 büyüme göstererek 2020 yılında 4,3 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığını aktardı. Bahçıvan, 2040 yılına kadar da global tüm satın alma işlemlerinin yüzde 95’inin e-ticaret yoluyla olacağının belirtildiğini kaydetti.

Bahçıvan, Türkiye’de de hızlı bir gelişim gösteren e-ticaretin hem tüketicilerin hem de işletmelerin artan kullanımına bağlı olarak giderek yaygınlaştığını vurguladı. Bahçıvan, “Ülkemizde e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan, 226 milyar liraya ulaşmıştır. Bir diğer veri ise, ülkemizde e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranının 2019 yılında yüzde 9,8 iken, 2020 yılında yüzde 15,7 seviyelerine çıktığını göstermektedir. Bütün bu gelişmelerde; stratejik konum, genç nüfusun yoğunluğu, dijital enstrümanlara erişim düzeyinin yüksekliği, güçlü lojistik ve tedarik altyapısı gibi önemli faktörler, ülkemizin e-ticarette güçlü bir biçimde yer alması adına belirleyici unsurlardır” dedi.

E-ticaretteki önemli konulardan birinin de lojistik altyapı olduğunu belirten Bahçıvan, “Özellikle e-ihracat’ta lojistik maliyetlerinin yüksek oluşu firmalarımız için bir sorun alanıdır. Firmalarımızın bir iş birliği modeli ile bir araya gelerek yurt dışında kuracakları depo vb. yapılanmalarına destek olacak bir model geliştirilmesinin firmalarımıza e-ticarette hız ve maliyet avantajı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı ve dünyanın farklı noktalarında kurulması planlanan lojistik merkezlerinin bu konuda alternatif bir çözüm olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Bahçıvan şöyle devam etti:

“Bir diğer önemli konu, e-ticaret ve e-ihracatta pazar yerlerine üye olan üretici firmalarımıza yönelik komisyon ve yazılım gideri maliyetlerdir. Sanayicilerimizin ihracat potansiyellerini ve global rekabet güçlerini arttırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu çok önemli destekler bulunmaktadır. Bu çerçevede, ticaretin artan oranda elektronik ortamda gerçekleşmesinden hareketle, firmalarımızın yurtdışındaki faaliyetleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği kapsamına, yabancı pazar yerlerine üyelik ile ilgili giderlerin de dahil edileceği bir destek modeli geliştirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.”

Bahçıvan, Türkiye’de ofis ve temsilcilikleri olmayan uluslararası pazaryeri firmalarının Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’ye davet edilerek; Türkiye’nin tanıtımının yapılmasının, ürün çeşitliliğimizin gösterilmesinin ve Türkiye’de ofis ya da irtibat bürosu açmalarının sağlanması ile firmalara daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Bahçıvan, bu kapsamda; kamu kurumları, özel sektör, STK’lar ve diğer tüm paydaşların bir araya gelerek koordineli bir şekilde ortaklaşa çalışma yürütmelerinin kritik önemde olduğunu ekledi.

Bahçıvan, alternatif bir ticaret metodu olmaktan çıkan ve giderek daha fazla gündelik hayatın, ticaret ve alışverişin vazgeçilmez bir parçası haline gelen e-ticaretin, özellikle pandeminin ekonomileri olumsuz etkilediği bu dönemde, krizi fırsata çevirme adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat