0

İhracatın Yüzde 41,6’sını, İthalatın İse Yüzde 61,4’ünü Büyük Ölçekli Girişimler Gerçekleştirdi

Dış ticaret verileri ile iş kayıtları sisteminde yer alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgileri eşleştirilerek, dış ticaret yapan girişimlerin özellikleri belirlenmekte. Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2021 yılında 101 bin 319 girişim ihracat, 102 bin 931 girişim ithalat yaptı. TÜİK tarafından yapılan duyuruda yapılan eşleştirmede, ihracat ve ithalat yapan girişimlerin yaklaşık yüzde 100,0’ünün bilgilerine ulaşıldığı bu girişimlerin toplam ihracatın ve ithalatın yaklaşık yüzde 100,0’ünü gerçekleştirdiği ifade edildi.

Toplam ihracatın yüzde 19,7’sini yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin yüzde 62,6’sını oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,2, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,4, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 41,6 oldu.

Toplam ithalatın yüzde 10,6’sını 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 11,0, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,9 oldu. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı yüzde 61,4 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin yüzde 3,1’ini oluşturdu.

İhracatın yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi
Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 55,5’ini, ithalatın ise yüzde 54,8’ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 40,9, ithalattaki payı ise yüzde 32,0 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler yüzde 67,2 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise yüzde 92,0 pay ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti.

Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler yüzde 79,4 pay ile öne çıktı. Ticaret sektöründe, büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,9’dan yüzde 30,1’e yükselirken, diğer sektöründe büyük ölçekli girişimler yüzde 63,0 pay ile önde olmaya devam etti.

Related Posts

Call Now Button