0

GM ve GMY Sınavları 2022 Yılı Ön Kayıt Başvuruları Başladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2022 yılında Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 26.08.2022-16.09.2022 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Buna göre;

  • Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatları kabul edilmeyecek.
  • Başvuruda, sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanı esas alınacak.
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin b ve c bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacak.
  • Ön kayıt yaptıracak adaylar tarafından doldurulan sınav başvuru formu istenilen diğer belgeler ile bir dosya halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim edilecek.
  • Ön kaydı kabul eden memurun başvuru formunda belirtilen kısma tarih ve imza atması zorunlu.
  • Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavlarına başvuruları kabul edilen adayların listesi excel formatında, adayın; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, müşavir yardımcısı izin belge numarası, cep telefon numarası büyük harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak 21.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığına gönderilecek.

Yazıda devamla mağduriyet yaşanmaması açısından aday bilgilerinin listelere doğru olarak kaydedilmesi ve kaydedilen bilgilerin hafızaya alınması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerektiği anımsatılarak ön kayıtlarla ilgili tereddüt olması halinde, tereddüt konusu hususun Ticaret Bakanlığına intikal ettirilerek ve alınacak cevaba göre işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Bölge Müdürlüklerince ön kayıt başvuru tarihleri ile istenilen bilgi ve belgeler ilan panolarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacak.

Öte yandan; Gümrük müşavir ve Gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek engel durumu ve engel grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerekmekte.

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button