0

İhracatçı Firmalara DİR Belge Süresinin Yarısı Kadar Ek Süre Verilmesi Talep Edildi

Yazıda, dünya genelinde yaşanan Covid 19 salgınının etkileri ve devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hali ile Rusya’nın Avrupa’ya yönelik yapmış olduğu petrol ve enerji akım kesintilerinin Avrupa Bölgesi’nde resesyona neden olduğu belirtildi. Bu sebeple İhracat Genel Müdürlüğü denetiminde uygulanan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen hammadde ithalatlarının üretim sürecinde nihai ürüne dönüştürülüp ihracatının yapılmasında sıkıntılar yaşandığı ve yeni pazarların bulunması çalışmalarına başlanmış olmasına karşın şimdiye kadar bu konuda başarılı olunamadığı aktarıldı. DİR’den yararlanan ihracatçı firmaların süresi içerisinde üretimi gerçekleştirmelerine karşın yukarıda belirtilen olumsuz süreç nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinde zorluklar yaşandığı iletildi.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat: 2006/12) “Mücbir sebep ile fevkalade haller” başlıklı 25’inci maddesinde ihracatçı firmaların karşılaşabileceği mücbir sebep ve fevkalade durumların sayıldığı ancak söz konusu Tebliğ’de belirtilmeyen olumsuz şartlar ile de karşılaşılabildiği ifade edildi.

Yazıda devamla; ihracatın gerçekleşmemesine veya aksamasına neden olan ve ihracatçıların kusuruna bağlı olmayan, kaçınması ve öngörülmesi söz konusu olmayan birtakım nedenlere mücbir sebep dendiği iletilerek, buna bağlı olarak mücbir sebebin varlığından söz edebilmek için harici olma, kaçınılmaz olma ve öngörülmez olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı. Dolayısıyla DİR kapsamında ihracat taahhütlerinin, DİR Tebliği’nde belirtilenden başka yukarıda ifade edilen sebepler dolayısıyla da yerine getirilemediği için mezkur sebeplerin de mücbir sebep olarak addedilmesinin yaşanan sorunlara çözüm olacağı ifade edildi.

Daha önce DİR kapsamında gerçekleştirilen ithalatlar kapsamında elde edilen nihai ürünlerin ihracat taahhütlerinin gerçekleştirilmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat: 2006/12) “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” başlıklı Geçici Madde 36 maddede düzenleme yapıldığı, akabinde de yaşanan sorunların atlatılmasına yardımcı olmak adına değişiklikler yapıldığı anımsatıldı.

Yazıda son olarak, belirtilen sebeplerin de mücbir sebep olarak kabul edilerek daha önce yaşanan ihracat taahhütlerinin gerçekleştirilememesi sorununun aşılmasını ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat: 2006/12) “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” başlıklı Geçici Madde 36 ile sağlanan olanağın tekrar sağlanarak ihracatçı firmalara; belge süresinin/izin süresinin yarısı kadar ek süre verilmesi talep edildi.

Related Posts

Call Now Button