0

Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile hizmet grupları, unvan değişikliğine tabi kadrolar, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar, unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklarda değişiklik yapıldı.

Aynı düzenleme ile “Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar” başlığın altında bulunan “Duyuru ve Başvuru” alt başlığına bir fıkra eklendi.

Buna göre; Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü dış ticaret işlemleri müdürlüklerinde görevli personel, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünün bu müdürlük dışındaki birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılamayacak.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü personelinden dış ticaret işlemleri müdürlüklerinde görevli olmayanlar, dış ticaret işlemleri müdürlüğü hariç gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin tüm birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılabilecek.

Eklenen Yeni Fıkra
“(10) Taşra teşkilatında;
a) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü dış ticaret işlemleri müdürlüklerinde görevli personel, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünün bu müdürlük dışındaki birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılamaz.
b) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü personelinden dış ticaret işlemleri müdürlüklerinde görevli olmayanlar, dış ticaret işlemleri müdürlüğü hariç gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin tüm birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılabilir.”

Düzenleneme de yer alan diğer konular ise şu şekilde;

Sınavların yaptırılması durumunda, yazılı sınavların yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenecek.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav bitim tarihini izleyen on beş” ibaresi “bu sonuçların sınav kurulu tarafından Genel Müdürlüğe intikal ettirildiği tarihten itibaren beş” olarak değiştirildi.

Bakanlıkta ticaret denetmeni kadrosunda görev yapanların dış ticaret işlemleri müdürü veya ürün güvenliği denetimleri müdürü kadrosuna, gerekli niteliklerin taşınması durumunda alt görevlerde çalışma ve sınav şartı aranmayacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button