0

Gümrük Beyannamesi Kaydı Referans Birlik Uygulaması

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 Sayılı Kanunun 5. Maddesi çerçevesinde Birliklerin Olağan Genel Kurul Toplantılarının her yılın Nisan ayı içerisinde yapıldığı belirtildi.

Genel kurul toplantılarına, son iki takvim yılı itibariyle birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden FOB 5.000 ABD dolarının (5.000 ABD doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere fatura ile satış yapanlar ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyelerin iştirak edebildiği hatırlatıldı.

E-Birlik Sisteminde yapılan incelemeden, ihracatçı firmaların ilgili Birliklerin iştigal sahasında yer alan maddelerin ihracatını yaptığı halde gümrük beyannamesi kaydı esnasında, referans birlik olarak iştigal sahası olan Birlik yerine diğer üye birliklerin, özellikle de sistemde ilk sırada yer alan birliğin seçildiğinin gözlemlendiği aktarıldı. Üyelik bulunan Birlik bilgisine Üyelik Sorgulama (tim.org.tr) linki aracılığıyla ulaşılabildiği belirtilerek, bu bağlamda, gelecek yıllarda yapılacak Genel Kurul toplantılarına katılım konusunda sorun yaşanmamasını teminen, beyanname kaydında ihraç ürününe ait gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) kapsadığı Birliğin referans Birlik olarak seçilmesi gerektiği bildirildi.

Bu çerçevede konuyla ilgili personelin ve/veya gümrük müşavirlerinin bilgilendirilerek ihraç ürününe ait GTİP’nin kapsadığı Birliğin referans Birlik seçilerek beyanname kaydını yapmalarının sağlanmasının önem arz ettiği vurgulandı.

Diğer yandan, İhracatçı Birliklerine üyeliği bulunan firmalar Online İşlemler – Giriş (tim.org.tr) sistemine kayıt gerçekleştirerek hangi Birliklere üyelikleri bulunduğu bilgisinin yansıra firma ihracat istatistiklerinin görüntülenmesini ve firmaya ilişkin ihracat belge talepleri ilgili tüm işlemleri bu platform üzerinden online olarak gerçekleştirebildiği iletildi.

Related Posts

Call Now Button