0

Hammadde Fiyatlarındaki Güncel Gelişmeler

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, “Hammadde Fiyatlarındaki Güncel Gelişmeler” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 18.03.2021 tarih ve 72-846 sayılı yazıya atıfla, Kovid-19 salgını ile birlikte bazı ürünlerin arzında yaşanan daralmalar ve talep yönünde gerçekleşen değişimler ile birlikte hammadde fiyatlarındaki ve bu hammaddelerden elde edilen ürünlerdeki fiyat artışları ile ilgili bildirimlerin yakın dönemde çeşitli vesileler ile Meclislerine iletildiği belirtildi.

Yazıda devamla, ihracatın rekabet gücü ve sürdürülebilirliği açısından etkili olması muhtemel olan hammadde fiyatlarındaki söz konusu gelişmelerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bir çalışma kapsamında ihracatçı sektörlerimizin konu hakkındaki görüşlerinin alınmasının yararlı görüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, üyelerin, hammadde temininde yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere aşağıda yer alan formatta 23.03.2021 Salı günü mesai bitimine kadar arge@uib.org.tr ve gulh@uib.org.tr adresine iletilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button