0

Hollanda Üzerinden Geri Gelen Eşya

Duyuruda, Rotterdam Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’nden alınan bir yazıda, Rotterdam Ticaret Ataşeliğine ulaşan bir firma talebinde Avrupa Birliği’nden transit geçiş suretiyle İngiltere’ye ihraç edilen dondurulmuş balıkların adı geçen ülke tarafından reddedilmesi üzerine Rotterdam limanı üzerinden Türkiye’ye geri dönüşünde bahsedilen sevkiyata ilişkin Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA) tarafından yapılan ithalat kontrollerinde sorun yaşandığı,

Konuya ilişkin olarak adı geçen denetim kuruluşunun yetkilisiyle yapılan görüşmede; insan sağlığı açısından özel ve sıkı kurallara tabi olan bahse konu ürünlerin Avrupa Birliği’ne giriş yaparken bir mühür no’su (seal no) aldıktan sonra Avrupa Birliği’nden çıkış işlemi olması halinde ilgili üye ülkede bu mühür no’su üzerinden tekrar gümrük ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin gerektiği, ancak bahse konu firmanın söz konusu işlemi tamamlamadan ürünlerini İngiltere’ye ihraç etmesi sonucunda geri gelen ürünlerin bahsedilen sorunlarla karşılaştığı, son zamanlarda sıklıkla yaşanan bu duruma konu olan başka firmalara ait sevkiyatların da bulunduğu,
İhracatçı firmaların özellikle karayolu taşımacılığında Avrupa bölgesine giriş yapan sevkiyatlara ilişkin işlemleri araç sürücüleri vasıtasıyla takip etmeyi tercih ettiği, ancak dil ve mevzuat bilgisi eksikliği gibi nedenlerle insan sağlığı ve çevre gibi gerekçelere dayanan özel düzenlemelere ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesinde, başta geri gelen eşya olmak üzere sorunlar yaşandığı,

Nitekim Hollanda’da ithalat işlemlerinin kontrolünden sorumlu kurum ve kuruluşlar da bir sevkiyata ilişkin olarak sürücü yerine ilgili gümrük müşaviriyle muhatap olmayı tercih ettiği,

Yukarıda belirtilen işlemlere konu ürünlerin hassas ve çabuk bozulabilir nitelikte olması sebebiyle, gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan gecikmelerin ihracatçılarımız açısından ilave ekonomik kayıplara ve maliyetlere neden olmasının muhtemel olduğu,

Özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında Türkiye ve İngiltere arasında Avrupa Birliği’nin transit bölge haline gelmesi ilave gümrük ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi mecburiyetini doğurduğu, Hollanda’nın İngiltere’ye ticarette hem deniz hem de karayolu taşımacılığında ana giriş kapılarından birisi olmasının söz konusu durumu daha da önemli kıldığı,

Bu nedenle, ilgili mevzuatta öngörülen işlemlerin araç sürücüleri yerine yetkin gümrük müşavirliği firmaları aracılığıyla yürütülmesinde fayda görüldüğü, ayrıca, İngiltere’ye transit şekilde yapılması öngörülen ihracat sırasında Brexit nedeniyle Avrupa Birliği’nde tamamlanması gereken ilave gümrük ve diğer işlemler hakkında ilgili sektörlerin bilgilendirilmesinde yarar görüldüğü hususları ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button