0

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde, Usulsüzlük Cezası

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde, Usulsüzlük Cezası” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğine Geçici 16’ncı madde eklendiği ve 20 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikle de söz konusu maddeye üçüncü fıkra eklendiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, söz konusu Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Yönetmeliğin Geçici 16’ncı maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine başvuruda bulunulması mümkün olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan bazı gümrük idarelerince söz konusu madde kapsamında sonradan ibraz edilen menşe şahadetnameleri için Gümrük Kanununun 241’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesinin mümkün olduğu; bu kapsamda sonradan ibraz edilen menşe şahadetnameleri için usulsüzlük cezasının uygulanmaması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button