0

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi – DR2” konulu bir yazı yayımladı.

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nden alınan yazıda, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan DR2 tespit koduna ilişkin, 2021 Yılı asgari ücret tarifesinin uygulanmasında; ayniyeti yapılacak ihraç eşyası üzerinden tespit edilen FOB kıymetin, işlem görmüş ve işleme faaliyeti tamamlanmış halde ihracatı yapılan eşya üzerinden mi yoksa işlem görmüş ve işleme faaliyeti tamamlanmış eşyanın girdisinde ve tamamlanmasında kullanılmak üzere ithal edilmiş eşya üzerinden mi hesaplanacağı konusunda tereddüt edildiğinin bildirildiği hatırlatılarak konuya ilişkin Bakanlık görüşünün talep edildiği anımsatıldı.

29.12.2020 tarih 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 2 Nolu eki Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi’nde DR2 tespit koduna ilişkin ücretin, “2404 TL’den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait (ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın) FOB kıymetinin binde 5’i” olarak belirlendiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button