0

AB Tarım Sektörü Katma Değeri

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, 2020 yılında, tarım sektörü, AB’nin GSYİH’sına 170 milyar Avro’nun üzerinde katkıda bulundu, bu toplamın % 1,3’üne tekabül etmekte. Eurostat’ın analizine göre, tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı Yunanistan’ın GSYİH’sinden sadece biraz daha az.

AB tarım sektörü, 2020’de 177 milyar Avroluk tahmini brüt katma değer yaratı. Bu durum, AB’deki çiftliklerde üretim sürecinde kullanılan mal ve hizmetlerin maliyeti için harcanan her 1 Avro ile 0,75 Avro katma değer yaratıldığı anlamına gelmekte.

2020 yılında tarımsal üretimin toplam değeri tahmini 411,8 milyar Avro’dur, bunun % 52,8’i bitkisel üretimden (% 14,0’ı sebze ve bahçecilik bitkilerinden, %11,2’si tahıllardan) ve % 38,6’sı hayvanlardan ve hayvansal ürünlerden sağlandı.

AB’de yıllık çalışma birimi başına tarımsal gelir (AWU), 2020’de 2019’a göre tahmini % 1,5 daha düşük gerçekleşti. AB düzeyindeki bu küçük düşüş, en büyük yedi tarım üreticisinden beşinde gerçekleşen daha düşük tarımsal gelirlerden kaynaklandı: İtalya (-%4,9), Hollanda (-%5,1), Fransa (-%7,6), Romanya (-%13,8) ve Almanya (-%14,6, bu üye devletlerarasındaki en keskin düşüş oranıdır). AB üyesi ülkelerin çoğunluğu 2020’de bu endekste artış kaydetti. En büyük artışlar Litvanya (%30,2), Hırvatistan (%13,2), İspanya (%13,0) ve Macaristan’da (%11,6) gerçekleşti.

Related Posts

Call Now Button