0

Gümrük Kabahatlerinde İçtima

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Kabahatlerinde İçtima” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 234 ile 235 inci maddelerine konu yaptırımların birlikte uygulanıp uygulanmayacağı hususunda taşra idarelerince tereddüte düşüldüğü belirtildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 05.01.2021 tarihli ve 60361071 sayılı yazısında; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15/1 inci maddesi hükmünden bahisle, serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının, öte yandan, Kanunun 235/4-(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da (şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirildi.

Related Posts

Call Now Button