0

SB Tescili Get-APP Sorgusu

Gümrük Müşavir Dernekleri, Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne “SB Tescili Get-APP Sorgusu” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda 08.01.2021 tarih 60496185 sayılı yazıya atıfla, havayolu ile yapılan ihracatta geçici depolama yerine alınan eşya için kullanılan Havayolu İhracatta Depolama Girişi Takip Uygulaması ile eşya, kap, kilo ve konşimento bilgilerinin yer aldığı SB kodlu sevk numarasının ihracat beyannamesinde beyan edilmesinin zorunlu olduğundan bahisle, Ticaret Bakanlığına intikal eden taleplerde konşimento numarasından SB kodlu sevk numarasının GET-APP uygulamasından sorgulanmasının talep edildiği bildirilerek sektör değerlendirmelerimizin bildirilmesi istendi.

SB kodlu sevk numarasının GET-APP uygulamasından İhracatçı firma unvan ve vergi numarası ile sorgulanması daha uygun olacağı değerlendirildi.

Ancak, Havayolu ile yapılacak İhracat işlemleri zaten acil olduğu için bu yol tercih edildiği bilinmekte. Eşyaların önce havalimanı ambarına teslim edilmesi ambar tarafından da sisteme girilmesi ve sistemlerinde sorunsuz çalıştığı varsayılsa bile, sisteme giriş yapılarak işlemin tamamlanması ambarın yoğunluğu da dikkate alındığında bu işlem 1 saat ila 2 saat arasında olacağı ifade edildi. Oysaki Havayolu İhracat işlemlerinde genelde eşya havalimanında olduktan dakikalar sonra veya maksimum 1 saat içinde eşyalar uçağa alınıp uçak kalktığı belirtildi.

İhracatçı firmalar tarafından; uygulama başladıktan sonra Geçici Depolama işletmeleri her ihracat işlemi için kap ve kg miktarına göre yüksek ücretler aldıkları, İhracatçı firmaların maliyetlerinde artışa sebep olduğu ve rekabet koşullarını olumsuz etkilediği ifade edildi.
Diğer taraftan, Gümrük Müşavirleri Derneklerine bağlı muhtelif bölgelerdeki uygulamalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuş olup; yaş sebze ve meyve, çiçek, balık, diş protezi başta olmak üzere bilhassa gıda ürünleri ile soğuk zincir ürünlerinin ihracatında söz konusu uygulamada zaman zaman sorunlar yaşandığı anlaşıldı.

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Yetkilileri ile birlikte, farklı bölgelerde yaşayan sektör paydaşlarıyla, toplantılar (çevrimiçi/online) düzenleyerek konunun değerlendirilmesi ve alınan geri bildirimlere göre aksaklıkların giderilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmesi bildirildi.

Related Posts

Call Now Button