0

Alman Eyaletlerinde Koronavirüs Kapsamında Sürücülere Yönelik Karantina Uygulamaları

Alman Eyaletlerinde koronavirüs kapsamında sürücülere yönelik karantina uygulamaları bildirildi.

UND’den alınan habere göre; Almanya’ya giren kişilerin ön bildirim yapma ve 10 gün karantinaya girme zorunluluğunun bulunduğu bildirildi. Ancak, bazı meslek grupları (örn. Karayolu ile eşya taşımacılığı yapan sürücüler) bu uygulamadan muaf tutuldu.

Uygulama kapsamında, Türkiye “riskli bölge” kapsamına girmekte olup; Türkiye’den Almanya’ya giden sürücülerimizin ön bildirim yapma, karantinaya girme ya da test ibraz etme zorunluluğu olmadığı gibi, transit geçişlerde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Düzenlemelerde esas olan sürücünün son 10 gününü nerede geçirmiş olduğudur. (Örneğin İngiltere ve İrlanda mutasyona uğramış virüs görülen bölgeler olduğu için farklı uygulamaya tabidir.)

Diğer taraftan, Federal bir yapıya sahip olan Almanya’da, eyaletlerin kendilerine özgü istisnalar tanımlayan mezvuatlar yayımladıkları tespit edildiği belirtildi.

Alman Eyaletlerinin her birinde yurtdışından gelen uluslararası karayolu taşımacılığı yapan sürücülere yönelik farklı karantina uygulamaları olduğu tespit edildi.

Eyaletlerde farklılık gösteren uygulamalar federal hükümet uygulaması ile çelişmekte olup tedarik zincirinin işleyişine zarar vereceği öngörülmekte ve uygulamaların federal yapı altında yeknesaklaştırılması gerektiği ifade edildi.
(bnn_14]

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan sürücüler için eyaletlerde öngörülen karantina muafiyetleri

Related Posts

Call Now Button