0

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması

Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü “Eşdeğer Eşya Kısıtlaması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirmeye yetkili kılındığı anımsatıldı.

Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve ithalatında ilave gümrük vergisi tatbik edilen ürün gruplarında mevcut önlem ve vergilerin etkinliğinin sağlanması ve bu ürünlerin tedarikinin yerli üretime yönlendirilebilmesini teminen;

a) Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ekteki listede yer alan eşyanın;
          -01/12/2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,
          -01/12/2020 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususları ile

b) Müteakip dönemde bu listeye ilave edilecek ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen eşyanın;
          – Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,
          – Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesinin Ticaret Bakanlığı Makamının tensipleri dahilinde İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü bildirildi.

Yazıda ayrıca Ticaret Bakanlığınca uygulanan ticaret politikası önlemlerinin özellikle 12’li bazda bir GTİP altında yer alan eşyaya yönelik olabileceği gibi, bazı durumlarda ise 4’lü, 6’lı, 8’li bazda Gümrük Tarife Pozisyonunun altında yer alan tüm eşyayı kapsayabildiği belirtildi.

Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünleri içeren listede yer alan eşyanın 1/12/2020 tarihinden sonra belge revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmek istenmesi halinde, kısıtlamaya tabi eşya eğer önceden belge ithalat listesinde yer almıyorsa “110 no.lu özel şartın” belgeye eklenmesi gerektiği bildirildi.

Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünlerin gümrük tarife pozisyonlarına ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button