0

Dolgu Lastiklerin Sınıflandırılması

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Dolgu Lastikler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; “Dolgu Lastik” ticari tanımlı eşya ile ilgili olarak eşyanın sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4012 pozisyonu açıklamalarında “Dolgu lastikleri (katı lastikler), tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.” Denildiği anımsatıldı.

İzahnamenin aslını oluşturan Harmonized System Explanatory Notes (Armonize Sistem Açıklama Notlarının) İngilizce oıjinal dilindeki metininde bu ifadenin “Solid tyres are used, for examp!e, on wheeled toys and mobile articles of furniture.” (Dolgu lastikleri, örneğin, tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.) olarak yer aldığı belirtildi.

Bu ifade ile dolgu lastiklerin kullanım alanlarına örnek verildiğinin anlaşıldığı, bu sebeple aynı özellikleri taşıyan ancak tekerlekli oyuncak veya tekerlekli mobilyada kullanılmayan dolgu lastiklerin de bu pozisyonda sınıflandırılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button