0

Eritilmiş Yağ İthalatında Kullanılacak Olan Veteriner Sağlık Sertifikası Modelleri

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap yazıda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05.12.2022 tarihli yazısında; İnsan tüketimi amaçlı olmayan rendering yağı (eritilmiş yağ) ithalatında kullanılacak olan veteriner sağlık sertifikası modellerinin Tarım ve Orman Bakanlığı İnternet sayfasında 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlandığı anımsatıldı. Söz konusu veteriner sağlık sertifikalarının şu amaçlar için kullanılması gerektiği belirtildi:

• Çiftlik veya pet hayvan yemi üretiminde, kozmetik ürünlerin, tıbbi ürünlerin veya tıbbi cihazların imalinde kullanılması amaçlanan eritilmiş yağ için, İnsan Tüketimi Amaçlı Olmayan Yem Maddesi Olarak Kullanılacak Olan Eritilmiş Yağların Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası,

• Biyodizel, oleokimyasal ürünler, organik gübreler ve toprak zenginleştiriciler veya yenilenebilir yakıtların üretiminde kullanılması amaçlanan eritilmiş yağ için, İnsan Tüketimine Uygun Olmayan Yem Zinciri Dışındaki Belirli Amaçlar İçin Kullanılacak Olan Eritilmiş Yağların Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası.

Bu kapsamda, eritilmiş yağ ithalatında başlamış işlem hariç olmak üzere yukarıda belirtilen veteriner sağlık sertifikalarının 01.02.2023 tarihinden itibaren aranacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button