0

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği Yenilendi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (Tebliğ No: 2022/21) yer aldı.

Tebliğ ile insan tüketimine yönelik yenilebilir kazein ve kazeinatların, tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması, piyasaya arzı için ürün özelliklerini belirlenmesi amaçlanıyor.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

Tebliğ ile 3/9/2001 tarihli ve 24512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (Tebliğ No: 2001/22) yürürlükten kaldırıldı.

Uyum Zorunluluğu
Bu yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (Tebliğ No: 2022/21)’nin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorunlu bulunuyor.

Tebliğ hükümlerine 31/12/2023 tarihine kadar uymak zorunda olan gıda işletmecileri hakkında, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (Tebliğ No: 2001/22) hükümleri uygulanacak.

Tebliğ bugün yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button