0

DYS’de Yaşanan Teknik Sorunlar Nedeniyle Hak Kaybı Yaşanmaması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Duyuruda, Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla; DYS’nin işleyişine yönelik olarak uygulamada ihtiyaç duyulan düzenlemelerin 08/09/2022 tarihli İhracat Genel Müdürlüğü Makam Onayına istinaden 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği’ne ait Genelge’ye derç edildiği (Madde 14) bildirildi.

Mezkûr Genelge’ye derç edildiği bildirilen 14’üncü maddenin incelenmesinden; DYS’de yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle yeniden başvuru yapılabilmesini teminen yararlanıcılara Bakanlıkça (ilgili Genel Müdürlük) 1 aylık süre verilmesine ilişkin düzenleme yapıldığı iletildi.

Bu itibarla, DYS’de yaşanan teknik sorunlar nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için firmaların mezkûr Genelgenin 14’üncü maddesi ve özellikle 6’ncı fıkrası; “Bu maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında ifade edilen durumlarda 1 aylık sürenin verilebilmesi için, yararlanıcı tarafından incelemeci birime resmi yazı ile talepte bulunulması gerekir. Beşinci fıkrada ifade edilen teknik sorunların yaşandığı durumlarda, iletilen talepte ilgili mercilere (Bakanlık, Sekretaryalar, incelemeci kuruluşlar, DYS teknik birimi) başvuru süresi içerisinde gönderilen ve teknik sorunu tevsik eden bilgi ve belgelerin (ekran görüntüsü, e-posta, dilekçe örnekleri ve sair belgeler) sunulması gerekir.” hükmü doğrultusunda tedbir almasının önem arz ettiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat