0

İspanya Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan Kontrol Adresleri

Yazıda, İstanbul ve Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin yazıları konusu dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrol talep adreslerine ilişkin olarak İspanya gümrük yetkili makamlarının 13 Eylül 2022 tarihli e-postada; ülkelerin yetkili makamlarınca yürütülen sonradan kontrol taleplerinin aşağıda yer alan resmi posta adresine iletilmesi gerektiği bildirildi:

“Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Avenida del Llano Castellano, número 17
28034, Madrid
España”

Bununla birlikte, İspanya yetkili makamları nezdinde yürütülen dolaşım ve menşe belgelerinin sonradan kontrol taleplerinin İspanya ilgili gümrük idaresi tarafından yapıldığı, belgelerin sonradan kontrol sonuçlarının talepte bulunan yetkili gümrük idaresinin talebinde yer alan posta adresine iletilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, söz konusu e-postada, 29 Ağustos 2022 tarihli Avrupa Komisyonunun kararı uyarınca, artık yapılacak sonradan kontrol taleplerinin resmi posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilerek, ilgili sonradan kontrol taleplerinin bir örneğinin aşağıda yer alan yetkili e-posta adreslerine de bilgi amaçlı iletilebileceği ifade edildi.

“mercedes.calvov@correo.aeat.es
josemanuel.martinez-agullo@correo.aeat.es
mariajesus.cuenca@correo.aeat.es”

Bahse konu iletişim bilgilerinin ise Portalda “Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri” bölümünde güncellendiği iletildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat