0

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

Bugünkü 31421 sayılı Resmi Gazete’de Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yayımlandı.

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Yönetmelik;
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında olup Avrupa Birliğinin ortak bir düzenlemesine tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünleri,

Yönetmelik, yetkili kuruluşlar tarafından bir ulusal teknik kurala dayanarak alınan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin doğrudan ya da dolaylı olarak piyasaya erişiminin kısıtlanması ya da engellenmesine neden olan idari kararları kapsıyor.

Yönetmelik;

a) Mahkeme kararlarını, hakem heyetleri ve tahkim kurullarınca alınmış kararları,
b) Yasadışı örgütler ya da suç örgütleriyle veya ırkçılık, ayrımcılık ya da yabancı düşmanlığı niteliğindeki suçlarla bağlantılı terim, sembol veya materyale ilişkin bir suçun soruşturması veya kovuşturması sırasında alınan yargı kararlarını kapsamıyor.

Yönetmelik;

a) Kamu alım işlemleri için hazırlanan teknik şartnamelere,
b) Resmi dilin kullanılmasına ilişkin yükümlülüklere,
c) Silahlara ilişkin düzenlemelere uygulanmayacak.

Resmi gazete için tıklayınız.

Karşılıklı Tanıma Beyanı Örneği için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button