0

EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı” hakkında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap bir yazı yayımladı.

Yazıda; 13.02.2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası, “(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” şeklinde değiştirildiği anımsatıldı.

Bunun yanı sıra, 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilerek, menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edileceğinin hükme bağlandığı belirtildi.

Yazıda ayrıca 13.02.2021 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/3 üncü fıkrası ile de fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tescil edilen beyannamelere ilişkin 30/06/2021 tarihine kadar uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunma imkanı getirilerek yükümlülere kolaylık sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, söz konusu fıkra hükümlerinden faydalanılabilmesi için yükümlülerce ilgili mevzuatı çerçevesinde uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının sunulması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button