0

Çin Pazarı ve E-Ticaret

E-ticaret, özellikle son dönemde, küresel ticaret ağının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Birçok sektör internetin gelişiminin ardından önemli bir dönüşüm geçirmiş ve modern yaşamın sonu gelmeyen dijitalleşmesi sayesinde, günümüzde hemen hemen her ülkeden şirketler ve tüketiciler dijital ticaretin avantajlarından yararlanıyor. Ülkelerin internet erişimi ve kullanımı arttıkça, dijital alıcıların sayısı da aynı ölçüde artış gösterdi.

Ticaret bakanlığı tarafından hazırlanan Çin Halk Cumhuriyetİ e-ticaret yolu ile pazara giriş hakkında araştırma raporunda E-ticaretin birçok farklı iş modeli çerçevesinde gerçekleştirilebildiğine dikkat çekildi. Bu iş modellerinin satışa konu mal ya da hizmet transferinin hangi taraflar arasında gerçekleştiğine bağlı olarak değiştiği ifade edildi. Raporda bunlar arasında işletmeden işletmeye (B2B), işletmeden tüketiciye (B2C), iki modeli de kapsayan e-ticaret modeli B2M, işletmeden devlete (B2G), tüketiciden tüketiciye (C2C) ya da tüketiciden işletmeye (C2B) gibi birçok farklı model bulunduğuna değinildi. Dijitalleşme, iş yapış biçimlerini etkilemeye devam ettikçe yeni iş modelleri gelişti.

Bu raporda ise, e-ticaret modelleri temel olarak iki ana kategoride ele alınarak; küresel çapta en çok kullanılan e-ticaret türleri olan işletmeden tüketiciye (B2C) ve işletmeden işletmeye (B2B) iş modelleri incelenlendi. Diğer taraftan, gerek söz konusu farklı iş modellerinin varlığı, gerek e-ticaretin her geçen gün farklı uygulamaları ile gelişmeye ve genişlemeye devam etmesi, gerekse ülkeden ülkeye değişen farklı uygulamalar sebebiyle küresel e-ticarete ilişkin veriler kaynaklar arasında farklılık gösterebilmekte ve bütüncül ve tutarlı istatistiklere ulaşmayı zorlaştırıyor.

Statista verilerine göre, 2019 yılında çevrimiçi olarak ürün ya da hizmet satın alan tüketici sayısı 1,9 milyar kişiye ulaşmıştı. Diğer taraftan, 2019 yılı küresel perakende e ticaret satışları (küresel B2C pazar hacmi) 3,5 trilyon ABD dolar seviyesini aşmış ve küresel B2B e-ticaret pazarının büyüklüğü ise 12,2 trilyon ABD dolara ulaşmıştı. Covid-19 pandemi süreci ile birlikte e-ticaretin daha da önem kazanması sonucunda, önümüzdeki dönemde e-ticaretin küresel ticaretten aldığı payı daha da artırması beklenmekte. E marketer verilerine göre, küresel e-ticaret pazarı satışlar bazında ve ülkeler özelinde değerlendirildiğinde, 2019 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti 1,93 trilyon ABD dolarlık hacmi ile dünyanın en büyük e-ticaret pazarı konumunda olup, küresel perakende e-ticaret satışlarının yarısından fazlası Çin’de gerçekleştirilmişti. Dünyanın ikinci en büyük e-ticaret pazarı konumunda bulunan ABD’nin pazar büyüklüğü ise 596 milyar ABD dolar seviyesinde. Yaklaşık 142 milyar ABD dolar büyüklüğü ile Birleşik Krallık ve 115 milyar ABD dolar büyüklüğü ile Japonya diğer önemli e-ticaret pazarlar arasında.

Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret Pazar Araştırması için tıklayınız.

Rapor için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button